โครงการรับตรง TCAS 2 ( โควตา )

CMDT Dev Team | Updated: February 24, 2023 3:54 PM

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566

.

โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ :
– รหัส 11501 รายวิชา A – Level (วิชาสามัญ) ( ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) โดยคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 จำนวนรับ 30 คน
– รหัส 11502 รายวิชา A – Level (วิชาสามัญ)( ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 วิทย์ ) โดยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 จำนวนรับ 20 คน
.
ข้อมูลโครงการรับสมัคร : https://entrance.psu.ac.th/…/064_Direct_Annoucement.pdf
.
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ :
– เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าจากต่างประเทศ หรือ IGCSE A Level หรือ GED หรือ IB
จำนวนรับ 10 คน
.

ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 68,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

.
ข้อมูลโครงการรับสมัคร : https://entrance.psu.ac.th/…/063_Direct_Vocational…

.
สมัครได้ที่ : https://e-admission.psu.ac.th/

.

Lastest News

Krathong Making Workshop by PSUIC Hat Yai Campus 2023

December 8, 2023

PSUIC Roadshow: TCAS67

December 8, 2023

OPEN FOR NEW STUDENT ADMISSIONS, TCAS ROUND 1/2 FOR THE ACADEMIC YEAR 2024

December 2, 2023

Interview Results TCAS1/1 (Academic year 2024)

November 24, 2023

Congratulations Assistant Professor Dr. Tanate Panrat

November 14, 2023

More

You may also like...

Popular Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *