โครงการรับตรง TCAS 2 ( โควตา )

CMDT Dev Team | Updated: February 24, 2023 3:54 PM

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566

.

โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ :
– รหัส 11501 รายวิชา A – Level (วิชาสามัญ) ( ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) โดยคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 จำนวนรับ 30 คน
– รหัส 11502 รายวิชา A – Level (วิชาสามัญ)( ไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 วิทย์ ) โดยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 25 จำนวนรับ 20 คน
.
ข้อมูลโครงการรับสมัคร : https://entrance.psu.ac.th/…/064_Direct_Annoucement.pdf
.
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ :
– เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่าจากต่างประเทศ หรือ IGCSE A Level หรือ GED หรือ IB
จำนวนรับ 10 คน
.

ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 68,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

.
ข้อมูลโครงการรับสมัคร : https://entrance.psu.ac.th/…/063_Direct_Vocational…

.
สมัครได้ที่ : https://e-admission.psu.ac.th/

.

Lastest News

Shortlisted for Interview (non-Thai Nationals), 2024 Round 2

May 20, 2024

TCAS 3 (Admission) Academic Year 2024 .

May 1, 2024

OPEN Direct Admission Channel for Foreign Applicants (non-Thai Nationals) : Round 2 2024

May 1, 2024

Direct Admission Channel for Foreign Applicants (non-Thai Nationals) : Round 1 2024

May 1, 2024

TCAS 2 : Interview Results 2024

May 1, 2024

More

You may also like...

Popular Posts